Informațiile din mii de blocuri formează rețeaua blockchain